Rešpektujeme vaše súkromie

Používame súbory cookies, aby sme umožnili našej internetovej stránke správne fungovať a neustále zlepšovali naše služby. Ak si želáte neumožniť používanie súborov cookies, niektoré časti tejto webovej stránky sa môžu stat nedostupnými. Viac informácií nájdete v Podmienkach používania.

Typy cookies: Technické, Marketingové

Typy cookies: Technické, Marketingové
Nastavenia

Podmienky používania obsahu webových stránok Coolinarika.sk


Nižšie v texte sa nachádzajú pravidlá a podmienky, za ktorých môžete využívať obsah Coolinariky. Preto Vás láskavo žiadame, aby ste sa s nimi oboznámili ešte pred tým, ako ich začnete používať. Takto sa neskôr vyhneme eventuálnym nedorozumeniam a s nimi spojeným následkom.

Coolinarika je registrovaná ochranná známka akciovej spoločnosti Podravka d.d.
Webovú stránku COOLINARIKA.SK (ďalej len ako: Coolinarika) spustila a túto upravuje akciová spoločnosť Podravka d.d. (ďalej len ako: Podravka alebo my).
Tieto podmienky používania sa vzťahujú na používanie webových stránok Coolinarika.

S prvým použitím webových stránok Coolinarika máme zato, že ste sa v plnom rozsahu oboznámili s týmito podmienkami, že ste si ich ozrejmili a tieto akceptujete. Pokiaľ s nimi nesúhlasíte, nepristupujte, prosím, k stránkam Coolinariky a nepoužívajte ich obsah.

Keďže vzhľad a obsah Coolinariky ako aj podmienky používania môžeme z určitých dôvodov zmeniť, občas si ich bližšie preskúmajte, aby ste sa oboznámili s ich možnými zmenami. Vaše následné použitie Coolinariky budeme považovať za Váš súhlas s eventuálnymi zmenami.

Cookies

Cookies sú miniatúrne súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení, keď navštívite niektorú z webových stránok. Tieto umožňujú webovej stránke “zapamätať si” aktivity alebo nastavenia jej návštevníkov z predchádzajúcich návštev, aby ich tak pri budúcej návšteve mohli použiť automaticky. Coolinarika používa tzv. cookies – súbor údajov, ktorý slúži ako váš anonymný individuálny identifikátor tým spôsobom, že umiestnenie webu ho pošle do vášho prehliadača a uloží do vášho počítača. Súbory cookies sa používajú na fungovanie všetkých charakteristických znakov umiestnenia webu a na lepšie užívateľské skúsenostné poznanie.

Súbory cookies sa dajú rozdeliť na dočasné (session cookies) alebo trvalé cookies (persistent cookies). Dočasné cookies sa dočasne uložia do vášho počítača a budú automaticky vymazané po odstránení webového prehľadávača. Používajú sa na získavanie dočasných údajov, ako je stav vášho nákupného košíka v internetovom obchode.

Trvalé súbory cookies zostávajú uložené vo vašom počítači aj po zatvorení webového prehľadávača, častokrát však majú svoju určitú dobu trvania. Takého súbory cookies sa používajú na uľahčenie prístupu pre registrovaných používateľov a na ukladanie informácií, ako sú používateľské meno a heslo, čo umožňuje „zapamätať si ma“ funkčnosť pri prihlasovaní, aby ste nemuseli pri každej návšteve tejto webovej stránky zadávať svoje používateľské meno a heslo. Trvalé súbory cookies môžu zostať uložené niekoľko dní, mesiacov, ba dokonca aj rokov.

Súbory cookies rozdeľujeme ešte aj na súbory cookies prvej a súbory cookies tretej strany. Súbory cookies prvej strany prichádzajú z umiestnenia webu, na ktorom sa práve nachádzate, zatiaľ čo súbory cookies tretej strany prichádzajú prostredníctvom reklám alebo prostredníctvom externých služieb z iných webových miest. Súbory cookies prvej strany sa okrem na správne fungovanie webových stránok používajú aj na štatistické sledovanie aktivít uskutočňovaných na webovej stránke.  Informácie zhromažďované na tento účel zahŕňajú IP adresu používateľa, údaje o prehľadávači, jazyku, operačnom systéme ako aj iné štandardné štatistické údaje, ktoré sa zhromažďujú a analyzujú výlučne len v anonymnej a hromadnej podobe.

Pri prístupe na webovú stránku Coolinarikine súbory cookies identifikujú parametre prehľadávača, avšak nie i samotných používateľov. Skrátka, účel súborov cookies je dobromyseľný, súbory nie sú škodlivé a nemôžu prenášať vírusy, používateľovi umožňujú lepšie skúsenostné poznanie pri surfovaní.

Pokiaľ s používaním súborov cookies nesúhlasíte, môžete ich jednoducho odstrániť (alebo im zabrániť v prístupe) do vášho počítaču pomocou nastavenia prehľadávača, ktorý používate. Ďalšie informácie o úprave súborov cookies sú k dispozícii na stránkach prehľadávača, ktorý používate, alebo na stránke www.allaboutcookies.org.

Keďže účelom súboru cookies je zlepšiť a maximalizovať skúsenostné poznanie používateľa umiestnenia nášho webu a jeho procesov v plnom rozsahu ich funkčnosti, chceli by sme vás upozorniť na to, že zabránením či odstránením súboru cookies môžete znefunkčniť charakteristické znaky umiestnenia webu alebo spôsobiť, že váš prehľadávač bude fungovať odlišne alebo bude vyzerať inak.

Štatistika používania webovej stránky

Webová stránka Coolinarika používa nástroj Google Analytics na štatistické sledovanie aktivity používateľov. Aktivita používateľov sa sleduje preto, aby sa zabezpečilo správne fungovanie webovej stránky s cieľom zveľaďovania stránok a vylepšenia užívateľského skúsenostného poznania. Google Analytics neumožňuje identifikáciu, hoci spracúva niektoré typy súkromných informácií, napríklad ID adresy. Docieľuje sa to agregovaním údajov a technikami anonymizovania, ako je maskovanie ID adresy.

Aby sme vám poskytli lepšie užívateľské skúsenostné poznanie a efektívne plánovanie budúcich aktivít, používame nástroj Google Analytics Advertising Reporting Features, ktorý umožňuje nahliadnúť do údajov o pohlaví, veku a záujmoch používateľov. Tieto údaje sú založené na súboroch cookies tretej strany, taktiež sú anonymné a nemožno ich použiť na identifikáciu používateľov.

Podrobnejšie informácie o tomto druhu služby a o súboroch cookies, ako aj o možnostiach používateľov regulovať sledovanie vlastnej aktivity získate na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

POUŽÍVANIE OBSAHU COOLINARIKY

Používanie materiálu a obsahu Coolinariky povoľujeme iba na osobné účely.

NEPOVOĽUJEME:

 1. používanie akéhokoľvek obsahu či jeho akejkoľvek časti na komerčné účely bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu, ktorý môže byť daný v podobe príslušnej CC licencie. Za používanie na komerčné účely sa považuje nadobudnutie peňažného zisku priamo (predajom, ponukami a/alebo reklamami obsahu uverejňujúceho materiály na Coolinarike), a nepriamo (používaním obsahu na Internete na platforme, kde sa zverejňujú poplatkové reklamy a pod.)
 2. používaním obsahu a funkčnosti Coolinariky spôsobom, ktorý môže zapríčiniť škodu nám, iným používateľom, našim partnerom alebo nejakej tretej osobe
 3. akékoľvek rušenie či znemožňovanie používania Coolinariky inými používateľmi
 4. neoprávnené zhromažďovanie, uchovávanie, prenos či používanie akýchkoľvek osobných údajov používateľov Coolinariky

Nezodpovedáme za žiadnu škodu, priamu či nepriamu, spôsobenú takýmto konaním akémukoľvek používateľovi či tretej osobe.

Používaním obsahu Coolinariky súhlasíte, že v maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonnými ustanoveniami spoločnosť Podravka nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek konanie alebo zlyhanie pri načítavaní či zdieľaní obsahu, ani za ich možné následky a  nenesie tiež ani žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú inými používateľmi či tretími osobami z dôvodu zverejnenia takéhoto obsahu.

DRUHY OBSAHU COOLINARIKY a PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Na Coolinaricke vám umožňujeme používať rôzne druhy obsahu.

Vynaložíme primerané úsilie na to, aby vám Coolinarika kedykoľvek sprístupnila všetok jej obsah v súlade s týmito podmienkami používania.

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi sa zbavujeme zodpovednosti za akúkoľvek škodu spôsobenú inými používateľmi a tretími osobami v súvislosti s používaním alebo so spoliehaním sa na akýkoľvek obsah.

Na stránkach Coolinariky sa vyskytujú materiály, ktorých obsah je chránený autorskými právami (napr. texty, fotografie, kresby) ako aj inými právami duševného vlastníctva (logá, ochranné známky a pod.). Každý používateľ webovej stránky Coolinarika nesie svoju vlastnú zodpovednosť za dodržiavanie autorských práv ako aj iných práv duševného vlastníctva iných osôb vzťahujúcich sa na obsah dostupný na webovej stránke Coolinarika. Láskavo vás preto žiadame, aby ste sa dobre oboznámili s obsahom tejto časti a mohli tak plne rešpektovať práva duševného vlastníctva iných osôb.

Všeobecné pravidlá. Obsah chránený duševným vlastníctvom môžete ako používatelia používať iba na osobné a nie na komerčné účely. Pokiaľ to nie je uvedené inak, spoločnosť Podravka je držiteľom všetkých práv duševného vlastníctva na Coolinarike.

NEPOVOĽUJEME:

 1. používať obsah nachádzajúci sa na Coolinarike na komerčné účely, čo zahŕňa stiahnutie, reprodukciu, prenájom, distribúciu, sprístupnenie verejnosti, verejné prezentovanie a zobrazovanie, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Podravka
 2. aby sa obsah nachádzajúci sa na Coolinarike používal na účely propagácie prípadne inzercie ktoréhokoľvek výrobku či poskytovanej služby bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Podravka
 3. aby sa obsah nachádzajúci sa na Coolinarike používal na predajné účely ktoréhokoľvek výrobku či poskytovanej služby bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Podravka
 4. upravovať, prekladať text, prispôsobovať či akýmkoľvek iným spôsobom prepracovávať takýto obsah na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Podravka

VYMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Napriek vloženému primeranému úsiliu nezaručujeme, že Coolinarika prípadne celý jej obsah bude vždy dostupný a k dispozícii a že nebude obsahovať chyby a počítačové programy, ktorými by mohli byť poškodení ostatní používatelia alebo tretie osoby (napr. vírusy, červy a pod.).

V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi neberieme na seba žiadnu zodpovednosť:

 1. za akúkoľvek škodu, ktorú používatelia či tretie osoby spôsobia alebo utrpia v súvislosti s používaním webovej stránky, najmä v prípade zneužitia či poškodenia obsahu alebo funkcie a pod.
 2. za škodu, ktorá používateľom a/alebo tretím osobám vznikla v dôsledku dočasnej nedostupnosti webovej stránky prípadne určitého obsahu alebo funkcií
 3. za akúkoľvek škodu, ktorú používateľom alebo tretím osobám spôsobí úprava či odstránenie určitého obsahu alebo funkcií, služieb, dizajnu, koncepcie Coolinariky či celej Coolinariky

Dátum vykonania poslednej zmeny: 23.8.2019